Προϊόντα

Orchid Mix

Κατηγορία:
Περιγραφή

Υπόστρωμα σχεδιασμένο για την καλλιέργεια των κυριότερων ειδών ορχιδέες όπως τα Cattleya, Dendrobium, Cymbidium και Phalaenopsis. Οι ορχιδέες είναι φυτά που χρειάζονται ταυτόχρονα καλά αεριζόμενο υπόστρωμα και υγρό στις ρίζες. Για τους λόγους αυτούς, το φυτόχωμα για Ορχιδέες έχει διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας φλοιό πεύκου, ίνες καρύδας και τύρφης. Αυτά τα υλικά παρέχουν τα χαρακτηριστικά του πορώδους εδάφους και τη βέλτιστη αποστράγγιση για την ανάπτυξη όλων των ειδών ορχιδέας, ενώ επιτρέπει την επαρκή ποσότητα νερού και το διατροφικό αποθεματικό για το φυτό.